Disclaimer

Disclaimer voor cryptostocks.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van cryptostocks.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. De foto’s op cryptostocks.nl zijn afkomstig uit de publieke domein.

Crypto kopen brengt risico’s met zich mee
Handelen in cryptovaluta’s brengt behoorlijke risico’s met zich mee en kan er toe leiden in het verlies van uw vermogen. Investeer daarom niet meer dan u kunt veroorloven en zorg dat u de risico’s volledig begrijpt. Crypto is geen officieel betaalmiddel en valt niet onder het depositogarantiestelsel (DGS). Cryptostocks.nl is geen bemiddelaar en we verkopen zelf geen cryptovaluta. Links op onze site verwijzen vaak door naar bekende aanbieders van crypto die geregistreerd zijn bij De Nederlandse Bank. Bij een aankoop ontvangen wij een kleine commissie die geen invloed heeft op de prijs die u aan de aanbieder betaalt.

Geen garantie op juistheid
Wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave en een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid.

Cryptostocks.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Cryptostocks.nl 12-04-21